• Ben je een keer verhinderd, vanwege ziekte/een feestje of iets anders. U kunt uw kind voor een les afmelden in het portaal. Op deze manier kunnen de docenten zien wie zich heeft afgemeld. Hoe doe je dit?

    - Ga naar het portaal
    - Ga naar lessen.
    - Klik op de datum dat uw kind afwezig is.
    - Klik bij de les die uw kind volgt op annuleren. Nu is uw kind voor die specifieke datum afgemeld.

    De afgemelde les mag binnen 2 weken ingehaald worden op een andere dag in een les binnen dezelfde leeftijdscategorie van uw kind (locatie & dansstijl mag anders zijn). Stuur hiervoor wel even een mailtje naar sanne@dansbende.nl. Geef ook aan het begin van de les bij de desbetreffende docent aan, dat het om een inhaalles gaat.