•  Algemene voorwaarden
  • Bezoek aan de danslessen van Dansbende zijn geheel op eigen risico. De leiding van Dansbende is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enige aard als gevolg van verblijf/activiteiten van de bezoeker op het Dansbende terrein.
  • Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf te houden aan de huisregels evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de leiding. Indien men zich niet aan de regels houdt kan toegang geweigerd worden.
  • Dansbende is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dient/dienen zelf aangifte te doen. Dansbende stelt het op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepast actie ondernomen kan worden.
  • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) in en op het terrein van Dansbende is uitsluitend toegestaan met toestemming van Dansbende  
  • Alle bezoekers van Dansbende lessen dienen schone sportschoenen/(dans)sneakers te dragen.
  • Alle bezoekers van de Dansbende lessen zijn 5 minuten voor zijn/haar les aanwezig.
  • Indien er meer dan 1 maand geen betalingen zijn ontvangen kan toegang tot de les geweigerd worden. 
  • Een les wordt verhindert indien er 3 of minder mensen komen opdagen.
  • Indien u het maand lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit een maand van tevoren aan te geven per mail.
  • Het jaar lidmaatschappij kan niet tussentijds worden opgezegd.
  • Gemiste lessen kunnen ingehaald worden tijdens een les op een andere dag/tijdstip van dezelfde leeftijdscategorie.
  • Als de studio door onverziene omstandigheden niet in staat is een les te geven in één van de danszalen van Dansbende, zal indien mogelijk de uitgevallen les op een andere manier worden aangeboden (online, andere locatie etc.)
  • Onverziene annulering van een les kan niet leiden tot restitutie of vergoeding van het lidmaatschap.
 • Privacy verklarig
  • Dansbende respecteert de privacy van alle leden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Onze docenten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren, in het geval dat ze hiermee in aanraking komen.
  • Dansbende verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.
  • Dansbende gebruikt de verzamelde gegevens van haar leden voor de volgende doeleinden:
   • Wij gebruiken het gegeven emailadres op het inschrijfformulier om nieuwsbrieven/mails te versturen over lopende zaken en ontwikkelingen van Dansbende. In de mailchimp nieuwsbrieven van Dansbende staat een hyperlink waar je, op elk moment, je eenvoudig kunt afmelden.
   • Wij gebruiken je gegevens om de automatische incasso’s zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken.
   • Je telefoonnummer word opgeslagen op de laptop van het management. Op deze manier kan er via WhatsApp, SMS of door een telefoontje informatie en last-minute veranderingen over de lessen doorgegeven worden.
   • E-mail adressen worden opgeslagen in het ledenadministratie programma op de laptop van management, om via e-mail te kunnen communiceren met de klant.
  • Op het inschrijfformulier geeft u wel of geen toestemming voor het publiceren foto’s/video’s van uw kind.
  Wat gebeurt er als je je gegevens niet doorgeeft aan Dansbende?
  • Zonder een ingevuld, ondertekend en ingeleverd inschrijfformulier kunnen wij niet over gaan tot het leveren van de dienst. Dit omdat het een overeenkomst is en gekoppeld is aan de volgende stap; de facturering/incassering. Hiermee kom je in onze boekhouding, wat ook weer verplicht is door de Belastingdienst.