• Privacy verklarig

  Dansbende respecteert de privacy van alle leden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  Dansbende verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.

  Dansbende gebruikt de verzamelde gegevens van haar leden voor de volgende doeleinden:
  • Wij gebruiken het gegeven emailadres op het inschrijfformulier om nieuwsbrieven/mails te versturen over lopende zaken en ontwikkelingen van Dansbende. In de mailchimp nieuwsbrieven van Dansbende staat een hyperlink waar je, op elk moment, je eenvoudig kunt afmelden.
  • Wij gebruiken je gegevens om de automatische incasso’s zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken.
  • Je telefoonnummer word opgeslagen op de laptop van het management. Op deze manier kan er via WhatsApp, SMS of door een telefoontje informatie en last-minute veranderingen over de lessen doorgegeven worden.
  • E-mail adressen worden opgeslagen in het ledenadministratie programma op de laptop van management, om via e-mail te kunnen communiceren met de klant.

  Op het inschrijfformulier geeft u wel of geen toestemming voor het publiceren foto’s/video’s van uw kind.

  Wat gebeurt er als je je gegevens niet doorgeeft aan Dansbende?

  Zonder een ingevuld, ondertekend en ingeleverd inschrijfformulier kunnen wij niet over gaan tot het leveren van de dienst. Dit omdat het een overeenkomst is en gekoppeld is aan de volgende stap; de facturering/incassering. Hiermee kom je in onze boekhouding, wat ook weer verplicht is door de Belastingdienst.

  Persoonlijke gegevens zijn veilig bij Dansbende. De fysieke map met papieren inschrijfformulieren ligt op kantoor van het management.

  Onze docenten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren, in het geval dat ze hiermee in aanraking komen.

  Gegevens van klanten die opzeggen worden, meteen na opzegging, zowel uit de fysieke als elektronische bestanden verwijderd.