• Privacyverklaring Dansbende

   

  • Dansbende respecteert de privacy van alle leden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Onze docenten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren, in het geval dat ze hiermee in aanraking komen.
  • Dansbende verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
  • Dansbende gebruikt de verzamelde gegevens van haar leden voor de volgende doeleinden:
   • Wij gebruiken het gegeven e-mailadres op het inschrijfformulier om nieuwsbrieven/mails te versturen over lopende zaken en ontwikkelingen van Dansbende. In de MailChimp nieuwsbrieven van Dansbende staat een link waar je op elk moment je eenvoudig kunt afmelden.
   • Wij gebruiken je gegevens om de automatische incasso’s zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken.
   • Je telefoonnummer word opgeslagen op de laptop van het management. Op deze manier kan er via WhatsApp, SMS of door een telefoontje informatie en last-minute veranderingen over de lessen doorgegeven worden.
   • E-mail adressen worden opgeslagen in het ledenadministratie programma op de laptop van management, om via e-mail te kunnen communiceren met de klant.
  • Op het inschrijfformulier geeft u wel of geen toestemming voor het publiceren foto’s/video’s van uw kind.
  • Persoonlijke gegevens zijn veilig bij Dansbende. De fysieke map met papieren inschrijfformulieren ligt op kantoor van het management.
  • Gegevens van klanten die opzeggen worden, meteen na opzegging, zowel uit de fysieke als elektronische bestanden verwijderd. 
  Wat gebeurt er als je je gegevens niet doorgeeft aan Dansbende?
  • Zonder een ingevuld, ondertekend en ingeleverd inschrijfformulier kunnen wij niet overgaan tot het leveren van de dienst. Dit omdat het een overeenkomst is en gekoppeld is aan de volgende stap; de facturering/incassering. Hiermee kom je in onze boekhouding, wat ook weer verplicht is door de Belastingdienst.